הסבירות לפנייה לעובדים סוציאליים בעת הצורך - הבדלים בקרב הציבור הקשורים למגדר, לדתיות ולהתנסות קודמת בטיפול

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג תוצאות של מחקר שבדק את עמדתם של משתתפים באשר לפנייה בעת הצורך אל עובדים סוציאליים. המחקר בחן את הבדלי העמדה בין גברים לנשים, בין חילונים לדתיים ובין אנשים שאי-פעם טופלו על-ידי עובדים סוציאליים לאלו שמעולם לא טופלו על ידם, והתייחס לאינטראקציות בין המשתנים הבלתי תלויים. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים מובנים בקרב מדגם של 533 משתתפים, גילאי 21 ומעלה, מן המגזר היהודי בישראל. ממצאי המחקר מגלים שבקרב נשים, דתיים ואנשים שאי-פעם טופלו על-ידי עובדים סוציאליים ישנה סבירות גבוהה יותר שיפנו אליהם לעזרה, תמיכה או טיפול בעת הצורך, מאשר בקרב גברים, חילונים ואלה שמעולם לא טופלו על ידם. מסקנות המחקר הן שעל עובדים סוציאליים להיות מודעים לקיומן של אוכלוסיות שהסיכוי שיפנו אליהם לקבל ייעוץ, טיפול או עזרה בעת הצורך נמוך יותר, ולפעול בקרבן לקידום ההסברה באשר לתפקידיהם של עובדים סוציאליים ולהדגיש את חשיבותה של הפנייה לעזרה מקצועית. כמו כן, כדי לעודד אוכלוסיות אלו לפנות אל עובדים סוציאליים במקרה הצורך, חשוב לשים דגש על פרקטיקה שמותאמת לצרכים ולמאפיינים הייחודיים שלהן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)64-85
Number of pages22
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume22
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Religiousness
  • Sex
  • Social workers

Cite this