המורה, את מסננת אותי? האם הווטסאפ הכיתתי מערער את תפיסת סמכות המורה?

רבקה פרינס-מלר, אזי לב און

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בעשור האחרון מתרחב השימוש בפלטפורמות מבוססות רשת במרחב החינוכי. יותר ויותר מורים משתמשים בטכנולוגיות אינטרנטיות כאמצעי לתקשר עם תלמידיהם . מרבית המחקרים שעסקו בתופעה זו התמקדו במוסדות להשכלה גבוהה ומיעוטם שעסקו בגילאי ביה"ס היסודי והתיכון, מנקודת המבט של המורים. המחקר הנוכחי בוחן את תפיסת סמכות המורה בעיני תלמידי תיכון ברשתות חברתיות מבוססות סלולר, ובאופן ספציפי - בקבוצות הווטסאפ הכיתתיות, תוך השוואה לתפיסת סמכות המורה במרחב הכיתתי. אוכלוסיית המחקר שנבחרה הם תלמידים מבתי ספר דתיים-שמרניים (חמ"ד), לאור הסמכות הקפדנית הנהוגה בבתי ספר אלה. המחקר נעשה במתודה איכותנית וכלל 30 ראיונות עם תלמידות תיכון. בראיון, הן נתבקשו להתייחס ל-12 וינייטות, במטרה לאפיין את תגובותיהם לדרישות המורה בווטסאפ ובמרחב הכיתתי. במחקר נמצא, שבעיני התלמידים קיימים הבדלים בין תפיסת סמכות המורה בווטסאפ לבין תפיסת סמכותו בכיתה. הממצאים הצביעו על שתי תובנות: ראשית, התנגדות התלמיד לדרישת המורה בווטסאפ נמצאה חריפה יותר מאשר התנגדותו בכיתה גם כשנאמרה אותה הבקשה. שנית, אותרו חמישה דפוסי תגובה של התנגדות התלמיד בווטסאפ לדרישות המורה: התעלמות, התנתקות, הקלטה קולית זועמת, מעבר לקבוצה מקבילה לצורך הכפשת המורה ומענה ציני דו משמעי. דפוסי תגובה אלו ייחודיים לפלטפורמת הווטסאפ ולא ניתנים לשכפול במרחב הכיתתי. מכאן, שהווטסאפ ככלי תקשורת בין מורה-תלמיד, עלול להשטיח היררכיות ולערער את סמכות המורה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages14 (2019), 182ע-178ע
Number of pages165
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Authority
  • Mobile apps
  • Teacher-student relationships
  • Teachers

Cite this