הלוואות בין עמיתים (P2P) בישראל: מאפיינים, מוטיבציות ושאלות משפטיות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות ענף הבנקאות חווה שינויים מהותיים, כאשר לצד המסודות המסורתיים החלו לפעול גופים חוץ בנקאיים הנשענים על עקרונות הכלכלה המשתפת ובראשם פלטפורמה להלוואות בין עמיתים. הלוואות בין עמיתים (Peer to Peer (P2P) loan) הן פלטפורמה אינטרנטיות המקשרות בין מלווים פרטיים לבין אנשים פרטיים או בעלי עסקים הזקוקים להלוואה. אולם המחקר מלמד שעל אף פריצת הדרך והיתרונות הרבים של שיטה זו, נתח השוק של ענף ההלוואות בין עמיתים בישראל הוא קטן ואינו מהווה תחרות אמיתית לבנקים. במחקר הנוכחי אנו מציגים סקירה מקיפה של החברות הפעילות בענף בישראל ושל מאפייני המלווים והלווים, מתוך ניסיון לעמוד הבעיות, הכשלים וההזדמנויות הטמונות בתחום ההלוואות בין עמיתים. בראשית המחקר מובאת סקירה של מאפייני ענף ההלוואות בין עמיתים והחברות הפעילות בישראל. הסקירה מתבססת על ניתוח ראיונות שנערכו עם מנהלים ועם גורמים בכירים בענף, לצד ניתוח ספרותי וניתוח פסק דין. בהמשך, מובאים ממצאי שלושה מחקרים שבחנו את מאפייני הענף והפעילים בו מנקודות התייחסות שונות. במחקר הראשון מוצגים ממצאי סקר שנערך על מדגם מייצג של 1,180 ישראלים. בסקר נבחנו עמדות המשיבים על הפעילות בפלטפורמה להלוואות בין עמיתים, כמו גם הקשר בין עמדות המשיבים והמשתנים האישיותיים שלהם. המחקר השני בחן את השפעותיהם של המאפיינים הדמוגרפים של הלווים ומאפייני ההלוואה (כגון: מטרת ההלוואה, סכום ההלוואה ומשך זמן ההלוואה) על גובה הריבית המושלמת על ידי ההלווים. הניתוח נערך על מדגם מייצג של 500 הלוואות שנתנה אחת אחברות הפעילות בתחום. המחקר השלישי בחן את המשתנים המשפיעים על קבלת החלטה של המלווים, באמצעות ניתוח conjoint analysis. תוצאות המחקרים מצביעות על דואליות של הציבור ביחס לענף ההלוואות בין עמיתים. מחד גיסא, מרבית המשיבים טוענים כי היכולת להלוות באופן פרטי ללא מעורבות הבנקים חשובה, נחוצה ומתאימה לחיים המודרניים. מאידך גיסא, רבים מהמשיבים הגדירו את השימוש בפלטפורמה כבעלת רמת ביכון גבוהה ומורכבות רבה. גם התבוננות בהעדפות המלווים (מחקר שלישי) מצביעה על הצורך של המלווים באלמנטים מקטיני סיכון. המלווים ציינו את הצורך בקרן ביטחון להחזר הלוואות שלא נפרעו, קבלת מידע על הלווה והענקת הלוואות שאינן למטרת החזר חובות, כשמשתנים המשפיעים על החלטתם. בניגוד לכך, כאשר נבדקו מאפייני ההלוואות (מחקר שני) נמצא כי מרבית ההלוואות נועדו לסייע במחזור חובות. נוסף לכך, גובה הריבית נמצא כקשור לסכום הכסף ומשך זמן ההלוואה, וריבית נמוכה הוענקה להלוואות בסכומים גבוהים יותר ולהלוואות קצרות טווח. ממצא זה מעיד על אוריינטציה חיובית כלפי הלווים ורצון לעודד הלוואות בסכומים גבוהים. ממצאי המחקר שופעים אור על חולשות הענף והסיבות להצלחתו החלקית של התחום בישראל. בסיום המחקר אנו מציגים דרכי פעולה אפשרית לחברות הפועלות, מתוך תקווה כי הענף יגדל בעתיד ויתהווה אלטרנטיבה חזקה למערכת הבנקאות הישראלית הממוסדת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)155-237
Number of pages83
Journalמחקרי רגולציה
Volumeא'
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Decision making
  • Delegated legislation
  • Economics
  • Interest
  • Israel -- Economic conditions
  • Israel -- Population
  • Loans
  • Peer-to-peer architecture (Computer networks)

Cite this