היפגעות ילדים בישראל: השוואה בין ילדים ערבים ויהודים: מאמר דעה

סהאם אבו-עבייד, דני מורן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

היפגעות בלתי מכוונת של ילדים ובני נוער עלולה להתרחש בכל מקום שבו הם שוהים ומהווה את גורמי התמותה וההיפגעות העיקרית בקרב ילדים ובני נוער ברחבי העולם. האוכלוסייה הערבית מהווה חמישית מאוכלוסיית מדינת ישראל. והיא נבדלת מהאוכלוסייה היהודית בשפה, בתרבות, במנהגים, במבנה החברתי, ובגורמי גידול אוכלוסייה. טענות לאי-השיוויון בין המגזרים השונים בחברה הישראלית הן תופעה מרכזית המלווה את המדינה מאז ייסודה. מטרת המאמר הייתה לבחון את ההבדלים בין היפגעות בלתי מכוונת של ילדים ערבים לעומת ילדים יהודים בישראל, לזהות את הגורמים המשפיעים על הבדלים אלו. ולהציע דרכים לצמצום היפגעות הילדים. ננתח את הנושא ונדון בו תוך סקירת ספרות מקצועית, במתן למחקרי סקר עדכניים, המבוססים על נתונים והשוואות בין היפגעות ילדים במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי, וכן הידע והניסיון של המחברים. נמצא כי קיים הבדל בין דפוסי ההיפגעות הבלתי מכוונת בקרב ילדים ערביים לעומת דפוסי ההיפגעות בקרב ילדים יהודים. נוסף על כך, קיימים הבדלים בשכיחות הפגיעות בקרב המיעוטים השונים המשתייכים ללאום הערבי: כלל האוכלוסייה המוסלמית, הבדואים והדרוזים. הנתונים לגבי הבדלים אלה עולים בקנה אחד עם הדיווחים בספרות לגבי שיעור היפגעות גבוה יותר בקרב אוכלוסיות של מיעוטים. לפי הספרות המדעית, גם העובדה מצביעה על סיכון גבוה יותר להיפגעות בקרב ילדים בעלי רקע חברתי-כלכלי נמוך. מספר רב של גורמים בעלי יחסי גומלין מורכבים אחראיים לסיכון מוגבר להיפגעות בלתי מכוונת בקרב ילדים. גורמים אלה מקיפים את כל תחומי החיים - מהפרט, דרך משפחתו והקהילה שבה הם חיים, ועד למדיניות הממשלה. צריך להבין מהם הגורמים המתווכים לכל סוג וחומרה של היפגעות בכל אחת מתקופות הילדות וכן לגבי כל תת-אוכלוסייה, ובהמשך לפתח תוכנית התערבות ייעודיות לכל תת-אוכלוסייה בהתאם להתנהגויות הסיכון שלה. כמו כן חשוב להשקיע משאבים הפיתוח תשתיות בקהילה, בפעולות ההסברה ובאכיפת חוקים וחוקי עזר מוניציפליים שיגבירו את בטיחות הילדים ועשויים למנוע היפגעות הילדים. אם כל הגופים והגורמים הקשורים באורח החיים של הילדים יירתמו לבניית תוכניות התערבות ויישומן, יהיה אפשר להקטין ואף למנוע היפגעות ילדים, בפרט במגזר הערבי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)277-291
Journalמחקרי גבעה: שנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
Volumeו
StatePublished - 2019

Cite this