הטמעת מודל ICF במערכת השיקום בישראל במלאת עשור לפרסומו - חקר השירות הפיזיותרפי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: ארגון הבריאות העולמי פרסם לפני כעשר שנים את המודל לבריאות ותפקוד The International Classification of Function and Health (ICF). מידת ההטמעה של המודל בארץ ובעולם, לא ידועה. מטרות: לתאר את מידת ההטמעה של מודל ה-ICF בשירות הפיזיותרפי במסגרות לשיקום בארץ. שיטות: בוצע סקר משולב כמותי ואיכותני. אוכלוסיית המחקר כללה 25 מנהלי השירות הפיזיותרפי במסגרות לשיקום בארץ בתחום שיקום כללי, שיקום גריאטרי ושיקום ילדים. איסוף המידע בוצע באמצעות שאלון מקוון, מובנה חלקית, שכלל שאלות על מידת היישום של המודל, יתרונות ומגבלותיו. תוצאות: נענו לסקר 22 (88%) מבין המנהלים. רוב המשתתפים מכירים את המודל והוא הוטמע במידה חלקית בקרוב לשני שלישים מהמקומות. ההטמעה באה לידי ביטוי בעיקר באימוץ התפיסה הביופסיכוסוציאלית של המודל, ובשימוש במונחים שלו בשיח המקצועי. עדיין לא נעשה שימוש במודל ככלי לבניית פרופיל בריאותי של המטופל, ככלי להצגת מטופל בישיבות צוות וככלי לרישום, לקידוד ולהערכה. רוב המשתתפים מעוניינים בהדרכה נוספת בנושא. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)11-18
Number of pages8
Journalכתב-עת לפיזיותרפיה
Volume14
Issue number2
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Diagnosis
  • Health
  • Medical rehabilitation
  • Physical therapy

Cite this