"הטיול הגדול אחרי הצבא": תרמילאות בקרב צעירים ישראלים

חגית בוני-נח, דריה מעוז

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברות סוקרות את נושא הטיול הגדול אחרי הצבא, טיול שהפך להיות נדבך משמעותי במסלול החיים של הצעירים הישראליים בשני העשורים האחרונים. בפרק נסקרים מאפייני "בו-תרבות" התרמילאים הצעירים וניסיון לפענח לאן מועדות פניה של התרמילאות הצעירה בהמשך. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationצעירים בישראל (קובץ בעריכת חגית בוני-נח, שלי נתן, סיגל בן-רפאל גלנטי)
Place of Publicationבית ברל
Pages79-91
Number of pages13
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Backpacking
  • Drug abuse
  • Israelis -- Foreign countries
  • National characteristics, Israeli
  • Young adults

Cite this