הבניית שיקול הדעת השיפוטי לחוק העונשין: השפעת תיקון מס' 113 על אורכי המאסר הנגזרים על מורשעים

קתרין בן-צבי, תומר כרמל, קרן ויינשל-מרגל, ענבל גלאו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בודק גזרי דין הכוללים עונשי מאסר בפועל שנגזרו בשנת 2011 אל מול גזרי הדין שנגזרו בשנת 2013, ובאמצעות שיטת Propensity Score Matching הותאמו זה לזה 4,843 תיקים דומים בכל אחת מהשנים כדי לבדוק אם הוחמרה הענישה. בנוסף נבדק אם פחתה השונות בין גזרי הדין באישומים דומים. ממצאי המחקר מלמדים, כי לא הייתה החמרה בענישה בשנת 2013 ואילו הענישה בשנת 2013 הייתה אחידה יותר לעומת שנת 2011. במחקר עתידני יבקשו החוקרים לבחון את האופן שבו מצמצם ההליך התלת-שלבי את השונות בגזירת הדין באמצעות ניתוח כמותני וניתוח איכותני של נימוקים לגזרי דין. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)12-46
Number of pages35
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume16
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Comparative law
  • Criminal law -- Israel
  • Judicial discretion
  • Punishment
  • Sentences (Criminal procedure)

Cite this