הבדלים בתפקודים ניהוליים בין נשים צעירות דתיות לנשים מבוגרות דתיות, במטלת תכנון מערכת שבועית (תמ"ש)

רעות פוקס, שרה פסל, הודיה ראוכברגר, אורית שגב-יעקבובסקי, שרון זלוטניק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר הייתה לבחון הבדלים בין נשים דתיות בגילאי 30-20, לבין נשים דתיות בגילאי 70-60, בביצוע מטלה המדמה תפקוד IADL, כפי שנמדד באמצעות אבחון תכנון מערכת שבועית (תמ"ש). תפקודים ניהוליים הכרחיים לביצוע מטלות יום-יומיות IADL - Instrumental Activities of Daily Living. מחקרים מראים על קשר הפוך בין תפקודים ניהוליים לבין גיל. המדגם כלל 54 נשים, נשים צעירות (n=31) בממוצע גילאים M=24.8 ומבוגרות (n=23) בממוצע גילאים M=64.2. נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת הצעירות לקבוצת המבוגרות במספר הפגישות המדויקות, כפי שנמדדו באמצעות אבחון התמ"ש. לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בזמני תכנון וביצוע של התמ"ש ובמספר האסטרטגיות. ייתכן אפוא שלצעירות יש יכולת טובה יותר של ביצוע מטלה רב שלבית. התמ"ש מאפשר הערכה ייחודית של תפקודים ניהוליים באמצעות ביצוע מטלה מורכבת, שימוש באסטרטגיה, בחינת הערכה עצמית של ביצועים וזיהוי דפוסי שגיאה. תרומתו של מחקר זה היא בזיהוי הבדלים בביצוע מטלה זו בין נשים דתיות צעירות למבוגרות, ועל בסיס זה אפשר לפתח אסטרטגיות התערבות מותאמות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)H105-H118
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume23
Issue number3
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Adulthood
  • Age
  • Planning
  • Time management
  • Young adults

Cite this