האם יחסים חוזיים הם שותפות? המקרה של המקלטים לנשים מוכות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מדיניות ההפרטה החלקית, המתבססת על מכרזים ועל תרבות החוזה, היא אחת הדרכים לשיתוף פעולה בין מגזרי המתקיים בין הממשלה לבין ארגונים פרטיים (מגזר שלישי ועסקיים). משנת 2002 החיל משרד הרווחה מדיניות זו גם על המקלטים לנשים מוכות. במכרז השלישי של הפעלת המקלטים, שנערך בשנת 2011, נדחו שבעה מתוך 13 המקלטים הוותיקים. על רקע כישלון זה בוחן המאמר, באמצעות השיטה האיכותנית, את השינוי שחל ביחסים בין משרד הרווחה לבין ארגוני מגזר שלישי בתחום זה, כדי להבין את תהליכי שיתוף הפעולה הנרקמים סביב מדיניות ההפרטה החלקית בין ארגונים אלה לבין הממשלה. מצאנו שלוש תמות מרכזיות המתארות את יחסי הגומלין בשלוש תקופות שונות: יחסים מרצון, יחסי קבלן שלא בהסכמה ויחסי קבלן בהסכמה. הדיון מתרכז בניתוח הגורמים המקדמים והמעכבים שבאו לידי ביטוי בשלוש התקופות. ובסוף יש גם המלצה ליישום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)129-155
Number of pages27
Journalביטחון סוציאלי
Volume98
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Contracting out
  • Cooperativeness
  • Non-governmental organizations
  • Privatization
  • Social policy
  • Women's shelters

Cite this