גילנות, עמדות וידע כלפי מיניות בזיקנה בקרב סטודנטים לסיעוד ולעבודה סוציאלית

אהובה אבן זהר, עטרת גבירץ-מידן, שושי ורנר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: גילנות (ageism) מוגדרת כתפיסה סטריאוטיפית ואפליה של אנשים זקנים בגלל גילם והיא מבוססת על דעות קדומות המתקשרות לדימוי שלילי של זקנים באספקטים שונים. תפיסות גילניות באות לידי ביטוי גם לגבי מיניות בקרב זקנים ורווחות לא רק בקרב הציבור הרחב, אלא גם בקרב אנשי מקצוע במקצועות הבריאות והרווחה. מטרת המחקר הייתה לבחון את תפיסת הגילנות ואת הידע והעמדות כלפי מיניות בגיל זיקנה של סטודנטים לסיעוד ולעבודה סוציאלית בישראל. השיטה: המחקר נערך בקרב 148 סטודנטים לסיעוד ו-137 סטודנטים לעבודה סוציאלית בשנת לימודיהם הראשונה לתואר. הסטודנטים מילאו שאלון בנושא גילנות, שאלון ידע ועמדות כלפי מיניות בזיקנה ושאלון סוציו-דמוגרפי. ממצאים: נמצא הבדל מובהק בין סטודנטים לסיעוד לסטודנטים לעבודה סוציאלית: עמדותיהם של הסטודנטים לסיעוד כלפי מיניות בקרב זקנים שמרניות יותר מאשר אלו של הסטודנטים לעבודה סוציאלית. לא נמצאו הבדלים בין סטודנטים לסיעוד לסטודנטים לעבודה סוציאלית ובין סטודנטים לסטודנטיות בתפיסת הגילנות בקרב זקנים, אם כי לגברים הלומדים עבודה סוציאלית רמת ידע גבוהה יותר לגבי מיניות בזיקנה מאשר לגברים הלומדים סיעוד. נמצא, שהידע לגבי מיניות בזיקנה מתווך באופן חלקי בין גיל לעמדות, כך שככל שהסטודנטים מבוגרים יותר ויש להם יותר ידע כך עמדותיהם כלפי מיניות בזיקנה מתירניות יותר. בקרב סטודנטים חילוניים נמצאה רמת הידע הגבוהה ביותר ועמדות מתירניות יותר כלפי מיניות בגיל הזיקנה מאשר בקרב סטודנטים דתיים או מסורתיים. בנוסף לכך, נמצא שככל שיש לסטודנטים קשרים קרובים יותר עם סביהם ועם אנשים זקנים כך רמת הגילנות שלהם נמוכה יותר, אולם לא נמצא קשר בין קשרים אלו של הסטודנטים לעמדותיהם כלפי מיניות בזיקנה. כמו כן, לא נמצא קשר בין חינוך מיני קודם שקיבלו הסטודנטים לבין הידע והעמדות שלהם כלפי מיניות בזיקנה. מסקנות: עם הגידול באוכלוסיית הזקנים עולה הצורך להעלאת המודעות וההכשרה של סטודנטים במקצועות הטיפול בתחום הזיקנה בכלל ובסוגיית המיניות בגיל הזיקנה בפרט, במטרה להפחית בקרבם את תופעת הגילנות ולהכשירם לטיפול בנושא זה לרווחתם של הזקנים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)37-68
Number of pages32
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeמ"ה
Issue number1
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Age discrimination
  • Attitude (Psychology)
  • Knowledge and learning
  • Older people
  • Sex

Cite this