גורמים ומניעה של טביעת ילדים ובני נוער במדינת ישראל: מאמר דעה

סיגל אבוחצירא, דני מורן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בטביעה בלתי מכוונת בקרב ילדים ובני נוער במקורות מים בישראל ומפרט בהרחבה את הגורמים לטביעה ואסטרטגיות למניעתה. טביעה היא אחת מבין חמש הסיבות העיקריות המובילות למוות בגילאי 1-14 ברחבי העולם. בכל שנה טובעים למוות כ-175 אלף איש, בסיכון מוגבר לילדים, לגברים ולמתגוררים בקרבת מקורות מים (באזורים כפריים בדרך כלל בנהרות, באגמים ובסכרים). מרבית המקרים מתרחשים במדינות בעלות הכנסה נמוכה-ובינונית ברחבי העולם. במאמר מובאים נתונים על טביעה בישראל בשנים האחרונות. מוצגים הגורמים והסכנות לטביעה, מוות מטביעה ואסטרטגיות למניעתה. קיימת הבנה כי לימוד במקורות מים מגוונים, הן בבריכות שחייה והן במקורות מים טבעיים, נחוצה להתנהגות בטוחה בתנאי מים שונים. מודגש כי יש ללמד בארץ בטיחות וביטחון במים, הישרדות ושחייה, בדומה למדינות הקיימות תוכניות התערבות (בנגלדש, אוסטרליה, הודו, קנדה, צרפת, קליפורניה). במטרה להכשיר "שוחה" בעל מיומנויות הישרדות שיסייעו לו להתמודד בהצלחה בעת התרחשות טביעה. בישראל נעשות פעולות למניעת טביעה, הכוללות חקיקה, הכללת הוראת השחייה במסגרות חינוכיות, והבטחת הקצאב תקציבים. תוכנית לאומית רב-שנתית למניעת היפגעות ילדים בשיתוף משרדי ממשלה וגויפ שונים, וכן תקנות חדשות להסדרת הפיקוח בבריכות השחייה הציבוריות ממשלה וגופים שונים, וכן תקנות חדשות להסדרת הפיקוח בבריכות השחייה הציבוריות בפיקוח הרשויות והעלאת מספר החופים המוכרזים לרחצה. בתחום ההסברה נעשים מאמצים בהגברת המודעות ובהעלאת מספר התלמידים הלומדים שחייה בבתי הספר היסודיים. התחום החינוך, מתקיימים שיעורי שחייה בבתי הספר היסודיים כחלק מתוכנית הלימודים. המאמר מחדד ומדגיש את ההבנה למרות קיום פעולות ומאמצים להפחתת טביעה בישראל, לא נעשה מספיק בתחום. רוב הילדים במדינת ישראל לא לומדים לשחות במסגרת הלימודים בבתי הספר היסודי. יש להתייחס ברצינות ללימוד שחייה במקורות מים פתוחים ולא רק בבריכות שחייה כפי שנעשה כיום. חשוב להגדיל את מספר שעות לימוד השחייה ולהרחיב בצורה משמעותית את ההסברה והמודעות לבטיחות וביטחון במים במסגרות בית ספריות וקהילתיות בקרב ילדים והורים. בנוסף, יש צורך בהקמת גופים רגולטריים וארגונים לאומיים וביישום אכיפה מוגברת וענישה לגבי הסדרת חוקים ותקנות בסביבת החופים ומקורות המים השונים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)263-275
Journalמחקרי גבעה: שנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
Volumeו
StatePublished - 2019

Cite this