ברוריה - פנים מתחלפות לדמותה: שלוש גישות קריאה של הדיאלוג בין ר' יוסי הגלילי וברוריה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כל טקסט, וגם טקסט תלמודי, משמעותו ופרשנותו מושפע מסוג הקריאה שהוא נקרא. יש קריאה נטולת הקשר לקונטקסט - קריאה טקסטואלית, ישנה התלויה בו - קריאה קונטקסטואלית, וישנה החיצונית לו ומרובת ההקשרים - קריאה בין-טקסטואלית. המפגש המתואר בתלמוד הבבלי (עירובין נג, ע"ב) בין ר' יוסי הגלילי לברוריה והדיאלוג הקצר המתפתח ביניהם, יתוארו וינותחו במאמר לאור שלוש דרכי הקריאה. דמותה של ברוריה מתוארת במאמר משלוש נקודות מבט שונות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)155-171
Number of pages17
Journalמים מדליו
Volume19-20
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Talmud Bavli -- Eruvin
  • Women in rabbinical literature

Cite this