בין 'אויב איום' ל'כלי בידי ההשגחה העליונה': הציונות בתפיסתו הלאומית של יצחק ברויאר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הציונות הינה התנועה הגדולה ביותר בעם היהודי במאה העשרים, תנועה ששינתה את ההוויה היהודית מיסודה. שינוי זה מוצא את ביטויו המרכזי בהקמת מדינת ישראל, המהווה את מימוש המטרה שבעבורה נוסדה התנועה הציונית. אולם כבר בשלבי גיבושה ופעילותה טרם קום המדינה - בעיקר לאחר הצהרת בלפור, שנתנה לחלום הציוני את הגושפנקא של - Realpolitik, עיצבה הציונות את סדר יומם המעשי ואת עולמם הרוחני של המוני ישראל. שאלת התייחסותם של הוגים יהודים שונים לתנועה הציונית הינה, על כן, שאלה מרכזית. התשובה עליה עשויה לשפוך אור על השקפתם הכללית של הוגים אלו, על מקורות יניקתם האידיאולוגיים, על תפיסתם את הלאומיות בכלל, על גישתם לדת ומדינה, לאוניברסליות ולפרטיקולריות וכדומה — נושאים שהתנועה הציונית על פלגיה חייבת היתה לתת את דעתה עליהם. היהדות האורתודוקסית בגרמניה סיגלה לעצמה - בהנהגתם של הרש"ר הירש, הרב הילדסהיימר, הרד"צ הופמן ואחרים ההולכים בעקבותיהם - תכנים ודפוסי מאבק ייחודיים. בשל המעורבות המוצהרת של חבריה בעולם הכללי הפוסט השכלתי (תחת סיסמתו של הרש"ר הירש 'תורה עם דרך ארץ'), נאלצו טובי הוגיה ומנהיגיה להתמודד עם כל אתגר תרבותי, אינטלקטואלי או רוחני שהוצב בפניהם. ההתמודדות נעשתה בדרכים מעין אקדמיות, על כל פנים בדרכי הדיון הפתוח, כאשר המסקנה העולה מהדיון על תופעה זו או אחרת חייבת היתה להתקבל על ידי ציבור משכיל הדורש נימוקים והסברים המניחים את דעתו. הסמכות הרבנית, למשל - שאולי היתה יכולה להוות גורם משפיע ביהדות מזרח אירופה - לא היה לה כל משקל בדיון זה, דבר התורם לאופיו השוויוני. המאמר מתייחס לתפיסת הציונות של אחד ההוגים הבולטים של היהדות האורתודוקסית בגרמניה בתקופה שלפני השואה: הרב ד"ר יצחק ברויאר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמאה שנות ציונות דתית: אישים ושיטות (קובץ בעריכת אבי שגיא ודב שוורץ)
Place of Publicationרמת גן
Pages213-224
Number of pages12
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Breuer, Isaac -- 1883-1946
  • Civilization, Modern
  • Jewish nationalism
  • Jews -- Germany
  • Judaism

Cite this