בחינת השפעת שיטות זמירה שונות המותאמות לשמירת שמיטה כהלכתה בכרמי ענבי יין על יבול השמיטה ואיכותו

אלישיב דרורי, ישי נצר, עזריאל אריאל, ערן הרכבי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פעולת זמירת הכרם נאסרה מן התורה בשנת שמיטה (ויקרא כה,ד). הספרות ההלכתית לדורותיה דנה ארוכות בהגדרת פעולת הזמירה האסורה מן התורה, אלו פעולות דומות לה ואסורות מדרבנן, ואלו שינויים מתירים את הפעולות האלו בדיעבד או לכתחילה. מטרת המחקר היא להבין את השפעות טיפולי הזמירה השונים המותרים על פי ההלכה בשנת שמיטה על יבול הגפן והאגרוטכניקה של הכרם בשנת שמיטה ובשנים העוקבות. הבנת השפעות טיפולים אלו על איכות ענבי היין ועל רווחיות הגידול.
Original languageHebrew
Pages (from-to)373-386
Number of pages14
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך כא
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Agriculture -- Religious aspects -- Judaism
  • Grapes
  • Pruning
  • Sabbatical year (Judaism)
  • Wine

Cite this