אקלים לימודי-חברתי התומך בהוראה מתוקשבת כמפתח לתחושת הצלחה בלימודים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

פרק זה מבוסס על מחקר, שבדק את תפיסת האקלים הלימודי-החברתי בקרב סטודנטים, הלומדים בקורסים מתוקשבים. ממצאי המחקר מצביעים על החשיבות שמייחסים סטודנטים למדדים השונים של אקלים לימודי-חברתי. מן הממצאים עולה כי בפקולטות ובמחלקות שבהן מתקיימת אינטראקציה בין-אישית חזקה, הסטודנטים מעריכים יותר את היחס של המורה לתלמידיו, ופחות את הסדר והארגון. לעומת זאת, סטודנטים הלומדים בפקולטות ובמחלקות שבהן לא קיימת אינטראקציה בין-אישית חזקה, מעריכים יותר את ההיבטים הלימודיים. גם בעידן המודרני, הטכנולוגי, לא נס ליחו של האקלים הלימודי-החברתי, ששותפים לו המורה ותלמידיו, ותרומתו לתחושת שביעות הרצון של הלומדים - מכרעת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתקשוב, למידה והוראה (קובץ בעריכת
Pages(2011), 183-206
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Content (Psychology)
  • Information technology
  • Interpersonal communication
  • Learning
  • Lecturers
  • Satisfaction
  • Teacher-student relationships

Cite this