אפיוני ליקויים בשיום בגיל הגן: מה ניתן ללמוד מטעויות שיום של ילדים לקויי שפה?

מיכל בירן, רמה נובוגרודסקי, אפרת הראל, מלי גיל, אביבה מימוני-בלוך

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תהליך השיום (תהליך השליפה הלקסיקאלית) הוא תהליך מורכב הכולל מספר שלבים. תיאוריות שונות מתארות אותו כמורכב משני שלבים נפרדים זה מזה – שלב סמנטי ואחריו שלב פונולוגי. הן מבוגרים והן ילדים עם ליקויי שיום מפיקים טעויות מסוגים שונים כאשר הם אינם מצליחים לשלוף את מילת המטרה. במחקר זה נבדקו דפוסי הביצוע והטעויות של ליקויי שיום אצל ילדים עם לקות בשפה בגילאי הגן, על מנת לאפיין את דפוסי הביצוע והטעויות שלהם במטלת שיום תמונות. הנבדקים היו 46 ילדים בגיל הגן: 16 ילדים עם לקות שפה וליקוי בשיום ו-30 ילדים עם התפתחות שפה תקינה. כל הילדים נבדקו במבדק שיום ונערך ניתוח של אחוז השיום הנכון ומאפייני הטעויות. הממצאים שהתקבלו מצביעים על הבדלים בין ביצועיהם של הילדים לקויי השפה לאלה של ילדים ללא ליקוי שפתי. מממצאי המחקר עולה כי מאפייני הטעויות מלמדים על סוגים שונים של ליקויים בשיום אצל ילדים. להבחנה בין הסוגים השונים של ליקויים בשיום ישנן השלכות קליניות לאבחון וטיפול עבור ילדים עם לקות שפה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)89-108
Number of pages20
Journalשפה ומוח
Volume12
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Children
  • Language acquisition
  • Language disorders
  • Onomasiology

Cite this