אלימות כלואה: הקשר בין רמת הצפיפות בבתי סוהר פליליים בישראל לרמת האלימות הפיזית

קתרין בן-צבי, תומר כרמל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בספרות מתוארים שני מודלים של צפיפות שעשויים להסביר את הקשר בין צפיפות לאלימות בבתי הסוהר. על-פי מודל הצפיפות החברתית, האלימות גואה ככל שמספר האסירים שמוחזקים יחד ביחידה נמדדת גדל. לעומת זאת, על-פי מודל הצפיפות המרחבית, האלימות קשורה בצמצום המרחב הפיזי שבו שוהה האסיר. המחקר הנוכחי בחן את שני המודלים ואת התאמתם לניבוי אלימות בבתי סוהר פליליים בישראל. נוסף על כך מציג המחקר שיטת מדידה חדשה למדידת צפיפות מרחבית, המביא בחשבון את פרק הזמן שבו שוהים האסירים בכל שטחי האגף. המחקר עקב אחר האירועים האלימים שהתרחשו בשנים 2009-2010 ב-70 אגפים פלילייים מכל רחבי הארץ בשל הצפיפות החברתית והצפיפות המרחבית שהיו בבתי הכלא באותו פרק זמן. לא נמצאה תמיכה אמפירית למודל הצפיפות החברתית, ולעומת זאת, הממצאים תומכים במודל הצפיפות המרחבית על פי שיטת המדידה החדשה. ממצאי המחקר מלמדים, כי ככל שהשטח האפקטיבי של האסיר קטן, כך עולה מספר אירועי האלימות באגף (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)28-44
Number of pages17
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume15
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Personal space
  • Prisoners
  • Violence

Cite this