"איתנים ברשת": תפקידו של הקשר בין מורים ותלמידים ברשתות חברתיות בזמן מלחמה

Translated title of the contribution: The Role of Teacher-Student Social Network Contact in Wartime: A Mixed Method Approach

חננאל רוזנברג, יעקב אופיר, קריסטה אסטרחן, ברוך שורץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקרים הרבים שדנו בקשר בין מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, בחנו את הסוגיה בפרספקטיבה של מצבי שגרה. המחקר הנוכחי נערך במהלך מבצע "צוק איתן" בקיץ 2014, ומבקש לבחון את קיומה, תוכנה, ומשמעותה של תקשורת זו במצבי חירום ומצוקה. המחקר משלב מתודה כמותית ואיכותנית: (א) סקר מקוון שהועבר בקרב מדגם מייצג של תלמידים מדרום הארץ (N=208); (ב) ראיונות עומק עם מורים מהדרום שהיו בקשר עם תלמידיהם (N=11). הממצאים מראים כי במהלך המבצע התקיימה תקשורת ערה בין מורים ותלמידים ברשתות החברתיות, בייחוד בווטסאפ, ואצל רבים מהם אף התנהלה באופן יותר אינטנסיבי מאשר בשגרה. התוכן הדומיננטי בקשר זה היה תמיכה רגשית, אך גם תכנים אקטואליים וחינוכיים נוספים. רוב התלמידים העריכו קשר זה כמועיל, ובמקרים רבים אף יזמו את הקשר, בעוד מיעוט קטן דחה את ניסיון התקשורת ותיאר אותו כמיותר. בניסיון להסביר את מקורה של התמיכה הרגשית מתייחסים התלמידים הן לתכני התקשורת והן לעצם קיומו של הקשר עם המורה בהקשר החוץ-בית-ספרי. מנקודת המבט של המורים עולים שלושה מניעים מרכזיים לקיום הקשר: תמיכה רגשית, ניטור מצבי מצוקה של תלמידים ופיקוח חינוכי במרחב השיח הוירטואלי. בנוסף מתייחסים המורים לחסרונות התקשורת דרך הרשת החברתית, אך מדגישים בייחוד את יתרונותיה: הנוכחות המאסיבית של התלמידים, היכולת להגיב לאירועים בזמן אמת והממשק המאפשר תקשורת פרטית-אינטימית ופומבית-קבוצתית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Role of Teacher-Student Social Network Contact in Wartime: A Mixed Method Approach
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע178-ע184
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Online social networks
  • Operation Protective Edge, 2014
  • Teacher-student relationships
  • War -- Psychological aspects

Cite this