אינטראקציה בין תלמידים למורים בפייסבוק: עמדות, שימושים ודילמות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

חננאל רוזנברג מתאר במאמרו מחקר המתבסס על סקרים ועל ראיונות עומק שנערכו עם מורים בתיכון ובוחנים אם מורים אלה משתמשים בפייסבוק לאינטראקציה עם תלמידיהם ובאיזה אופן. המחקר נערך בשנים שבהן עורר השימוש ברשתות החברתיות לצורך תקשורת בין מורים לתלמידים דיונים חינוכיים וחברתיים טעונים בסוגיות של פרטיות, סמכות ויחסי מרות, ואף הביא חלק מהרשויות לצמצם ולעתים לאסור כליל קשר כזה. לעומת זאת התומכים ברתימתן של טכנולוגיות מדיה חדשות לצורכי לימוד, ובכלל זה מדיה חברתית, מדגישים את היתרונות הפוטנציאליים הרבים שטומנת בחובה למידה פורמלית ובלתי פורמלית בערוצים אלה. מן הממצאים עולה כי קשרים בין מורים לתלמידים בפייסבוק מתבטאים באופנים שונים ומשרתים מגוון מטרות שאפשר לחלקן לשלוש קטגוריות עיקריות: מטרות למידה והוראה; מטרות פסיכו-פדגוגיות; ומטרות הנוגעות להיכרות הדדית ולהעמקת הקשר בין מורים לתלמידים. כמו כן בוחן המחקר את היתרונות ואת המגבלות של קשר בפייסבוק עם תלמידי תיכון ואת הדילמות העולות ממנו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחומות החינוך נפלו ברשת? (קובץ בעריכת ברוך שוורץ, חננאל רוזנברג, קריסטינה אסטרחן)
Place of Publicationתל-אביב
Pages25-52
Number of pages28
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Facebook (Electronic resource)
  • Learning
  • Teacher-student relationships
  • Teachers

Cite this